Regionförbundet Östsam

Götabiblioteken

Sök efter böcker, filmer, spel…

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Aktuellt

Hur kan kommuner nå ut med sina e-tjänster?
Hur kan kommuner bättre nå ut till kommuninvånare med sina e-tjänster? Torsdag den 28 augusti anor...

Hemslöjden bryter mönster
Hur skulle Ellen Keys idéer tolkas i dag? Det förenar 33 kulturskapare från hela Östergötland i en u...

Regionala kulturstöd att söka! Sista ansökning 2 september 2014
I det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) för Östergötland beskrivs kulturens plats och roll för r...

Östergötland på väg mot region - film
Den 1 januari 2015 går Regionförbundet Östsam ihop med landstinget och bildar därmed Region Östergö...

Kulturrådet listar samtliga kulturbidrag
Nu har kulturrådet sammanställt alla bidrag som går att söka via dem, Ledande politiker träffas i Östergötland
Den 5-6 augusti träffas ledande politiker från Östra Mellansverige för att prata om hur vi tillsamma...

Sommar och skrivande, en möjlighet för unga skrivsugna!
Sommar är inte bara bad och fysiska aktiviteter, många väljer att fatta pennan och berätta sina hist...

Östergötland tar plats i europeiskt nätverk
REVES, the European network of Cities and Regions for the Social Economy, har genomfört sitt årsmöte...

Statistik över de fria teatrarnas verksamhet i Östergötland
Regionförbundet har gett Teatercentrum Östra i uppdrag att samla in statistik över de fria teatrarna...

Hur man kan stötta värdeburna organisationer - filmdokumentation
Projektet Sociala Ekonomin i Motala bjöd den 26 maj in till ett inspirationsseminarium om hur man ka...

Dags att söka kulturprojektbidrag
Nu annonserar vi vårt årliga kulturprojektbidrag. Om då har en projektidé inom kulturområdet som kan...

I media

RSSRegionförbundet Östsam. Box 1236, 581 12 Linköping. Tel 013-26 27 00. office(at)ostsam.se. Vägbeskrivning. Logga in