Regionförbundet Östsam

Filarkiv

Indikatorlista Östergötland eXplorer

Oänd filtyp Indikatorregister 1211...

Mall för uppladdning av data till Östergötland eXplorer

Oänd filtyp Mall Östergötlands kom...

Oänd filtyp Mall Sveriges kommuner...

Oänd filtyp Mall Sveriges län.xls

Instruktionsmanual Östergötland eXplorer

PDF-dokument Instruktionsmanual Öst...

Interaktiv statistik - Östergötland eXplorer

Östergötland eXplorer är ett interaktivt statistikverktyg för att presentera statistik och genomföra analyser av olika samhällsfenomen. Programmet har utvecklats av företaget NcomVA och används av flera stora organisationer. I verktyget hittar Du statistik på en rad olika temaområden, för kommunerna i regionen och för länet. Bland annat hittar du statistik om befolkning, kommunikationer, utbildning, integration med mera.

Statistiken presenteras med hjälp av olika sorters diagram, på karta och i tabellform – Du väljer själv! Utvecklingen för olika variabler kan i samtliga diagram följas över tid genom att klicka på Play och spela upp visualiseringen.

De analyser du gjort kan sparas i en fil så att du kan fortsätta arbetet vid ett senare tillfälle. Du kan även beskriva de samband du har upptäckt för att dela dina upptäckter med kollegor runt om i hela världen.

Regionförbundet Östsam utvecklar hela tiden statistikinnehållet i programmet – vi lägger kontinuerligt in statistik för nya år allteftersom den finns tillgänglig. Vi lägger också kontinuerligt upp statistik för nya temaområden.

Här kan du titta på statistik interaktivt och göra egna analyser

Interaktiv statistik för Östergötlands kommuner

 

På förfrågan från olika intressenter tar vi även fram skräddarsydda interaktiva paket. Nedan finner du de beställda analyser som hittills har utförts. Intresserad av att få en skräddarsydd interaktiv analys? Tveka inte att kontakta oss!   

 

Här finns färdiga, publicerade analyser

Natt- och dagbefolkningens utveckling i Östergötlands kommuner Uppdaterad: 2012-04-01

Riktad in- och utflyttning till Östergötlands kommuner från Linköping och Norrköping. Utveckling sedan 1995  Uppdaterad: 2012-05-01

Enkel analys av Kinda kommuns befolkningsutveckling 1995-2011 

Folkhälsa: Samband och geografiska skillnader mellan hälsans bestämningsfaktorer, levnadsvanor och hälsoutfall i Sveriges kommuner Uppdaterad: 2012-11-01

Analys av situationen för utrikes födda och invånare med utländsk bakgrund, utförd på uppdrag av Länsbiblioteket Uppdaterad: 2012-06-01

I filarkivet till höger finns en enkel instruktionsmanual som snabbt hjälper dig att komma igång med Östergötland eXplorer. Där finns även ett indikatorregister som beskriver vilka variabler som finns att tillgå, samt mallar för att ladda in egen statistik.   

Kontakt 
Mikael Sonesson, tel 013-26 27 41
Fredrik Sunnergren, tel 013-26 27 43

Relaterade länkar
Introduktionsvideo till Statistics eXplorer 
SCB:s interaktiva statistikatlas med statistik och kartor över kommuner och regioner 
Linköping eXplorer
Norrköping eXplorer

 

 RSSRegionförbundet Östsam. Box 1236, 581 12 Linköping. Tel 013-26 27 00. office(at)ostsam.se. Vägbeskrivning. Logga in